Bialskie Centrum Kultury
WYDARZENIA MIEJSKIEI Europejski Festiwal Tradycyjnych Zabaw i GierPOLSKIE I ZAGRANICZNE GRY I ZABAWY
I Europejski Festiwal Tradycyjnych Zabaw i Gier


12:00 – 12:15
Uroczyste otwarcie I Europejskiego Festiwalu Tradycyjnych Zabaw i Gier -Prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk

12:15 – 16:00
Prezentacje gier i zabaw z różnych krajów- możliwość uczestnictwa

14:00 – 14:30
Mistrzostwa miasta Białej Podlaskiej w Biegu z fajerką
 

I Europejski Festiwal Tradycyjnych Zabaw i Gier, który został objęty patronatem honorowym Prezydenta miasta Biała Podlaska - Pana Michała Litwiniuka, odbędzie się w ramach X jubileuszowej edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły w Parku Radziwiłła w Białej Podlaskiej w dniu 14 września 2019r. (sobota) w godz. 12.00-16.00 i skierowany będzie do społeczności lokalnej i pozalokalnej (dzieci, młodzieży, studentów, osób dorosłych i seniorów). W Festiwalu oprócz reprezentantów Polski wezmą udział przedstawiciele min. 7 krajów (Łotwa, Litwa, Białoruś, Hiszpania, Bułgaria, Iran, Wielka Brytania), którzy zaprezentują narodowe (tradycyjne) zabawy lub gry. Wśród kwestii dziedziczonych po przeszłych pokoleniach niezwykle istotną rolę odgrywają zabawy i gry. Promowane w nich idee, wartości, umiejętności czy zachowania nie tylko wzbogacają naszą wiedzę na temat form spędzania czasu wolnego przez naszych dziadków, czy rodziców, ale stanowią swoisty wzór do naśladowania i kultywowania przez obecne i przyszłe pokolenia. Jako depozytariusze tego dziedzictwa, jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie dotychczasowej tradycji i wzbogacanie jej o nowe, uniwersalne wartości! Celem festiwalu jest zatem wspieranie i upowszechnianie aktywnego, rodzinnego i kreatywnego spędzania wolnego czasu wśród dzieci oraz międzypokoleniowa integracja środowiska lokalnego i pozalokalnego poprzez przypomnienie, prezentację i możliwość uczestnictwa w zabawach i grach z dawnych czasów.

  • I Europejski Festiwal Tradycyjnych Zabaw i Gier