Bialskie Centrum Kultury
EDUKACJAZAMKNIĘTY ROZDZIAŁspektakl profilaktyczny
ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ

Spektakl profilaktyczny Teatru Kurtyna „Zamknięty rozdział” jest historią splotu dramatycznych wydarzeń z życia pełnych nadziei  marzeń młodych ludzi wkraczających w dorosłość. Spektakl to sceniczna realizacja kilku najważniejszych zagadnień, związanych z programem profilaktyki, skierowanym do uczniów gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej takich jak: profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, zarządzanie i kontrola nad sferą emocjonalną (dokonywanie wyborów, samorealizacja, budowanie poczucia własnej wartości, agresja i autoagresja jako konsekwencje niezaspokojonych potrzeb),  profilaktyka związana z zagrożeniami, związanymi z wykorzystaniem cyberprzestrzeni, przemoc emocjonalna 
i psychiczna w relacjach rodzinnych.

  • ZAMKNIĘTY ROZDZIAŁ