MOJA PRZYGODA W MUZEUM

MOJA PRZYGODA W MUZEUM
 • MOJA PRZYGODA W MUZEUM
 • MOJA PRZYGODA W MUZEUM
 • MOJA PRZYGODA W MUZEUM
 • MOJA PRZYGODA W MUZEUM
 • MOJA PRZYGODA W MUZEUM
 • MOJA PRZYGODA W MUZEUM
 • MOJA PRZYGODA W MUZEUM
 • MOJA PRZYGODA W MUZEUM

Protokół

z posiedzenia jury konkursu plastycznego

Moja Przygoda w Muzeum”

które odbyło 14 stycznia 2020 roku.

Skład jury:

Mgr Renata Sobczak- starszy specjalista ds. edukacji plastycznej w BCK

Mgr Iwona Maksymiuk- kustosz

Mgr Anna Doroszuk- historyk sztuki

Konkurs , w którym wzięli udział uczniowie z Białej Podlaskiej oraz z terenu powiatów: bialskiego i radzyńskiego, miał za zadanie :

rozszerzenie form współpracy muzeum ze szkołami ,

wzbogacenie wiedzy plastycznej uczniów ,

kształtowanie upodobań estetycznych ,

popularyzację zbiorów muzealnych.

Na konkurs dostarczono 130 prace z różnych dziedzin sztuk plastycznych: rzeźba, rysunek, grafika , malarstwo, fotografia oraz techniki mieszane (asamblaż, kolaż).

Przy ocenie prac uwzględniono następujące kryteria :

wiek uczestnika ,

poziom artystyczny,

oryginalność pomysłu i wykonania ,

zgodność z tematyką konkursu.

Jury przyznało 21 nagród i 26 wyróżnień V kategoriach wiekowych :

I – dzieci w wieku od 4- 6 lat

II – dzieci w wieku 7-9 lat

III – dzieci 10- 12 lat

IV – 13- 15 lat

V- 16-19 lat

W trzecie kategorii wiekowej nagrody otrzymali:

III miejsce :

 • Antonina Zinger, 12 lat, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, op. Małgorzata Piekarska

W czwartej kategorii wiekowej nagrody otrzymali:

III miejsce

 • Emilia Czapska, 13 lat, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, op. Małgorzata Piekarska

Nagrody w piątej kategorii wiekowej otrzymali:

II miejsce:

 • Eliza Petruk, 16 lat, BCK w Białej Podlaskiej, op. Małgorzata Piekarska

 • Oliwia Kwiatkowska, 16 lat, BCK w Białej Podlaskiej, op. Małgorzata Piekarska

Nagroda Dyrektora Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej przyznana została:

 • Weronika Stańczuk, 15 lat, Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, op. Małgorzata Piekarska

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103