Zakończono prace konserwatorskie pomnika 34. Pułku Piechoty

Zakończono prace konserwatorskie pomnika 34. Pułku Piechoty

Dobiegła końca realizacja zadania ”Prace remontowo konserwatorskie pomnika 34 Pułku Piechoty przy ul. Warszawskiej w Białej Podlaskiej”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach Programu: “Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2018”.

W ramach programu wykonano prace remontowo-konserwatorskie zgodnie z zatwierdzonym we wniosku konkursowym programem o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Całość zadania wyniosła 39 000 zł, w tym dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25 000 zł.

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103