Płynie Wisła, płynie

Płynie Wisła, płynie

Płynie Wisła, płynie
Po polskiej krainie, (bis) 
Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. (bis) 

Zobaczyła Kraków, 
Wnet go pokochała, (bis) 
A w dowód miłości wstęgą opasała. (bis) 

Nad moją kolebą 
Matka się schylała, (bis) 
I po polsku pacierz mówić nauczała. (bis) 

"Ojcze nasz" i "Zdrowaś" 
I "Skład Apostolski", (bis) 
Bym do samej śmierci kochał Naród polski. (bis) 

Płynie Wisła płynie
Po polskiej krainie (bis) 
A dopóki płynie Polska nie zaginie. (bis)

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103