64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski --------> LINK DO STRONY

Turniej Powiatowy

Termin - 13 kwietnia 2019 r. godz.13.00

Miejsce - Klub Kultury "Scena" Biała Podlaska ul. Zygmunta Augusta 6

Zgłoszenia - do 8 kwietnia 2019 r.

Informacji udziela Anna Stanek - tel. 83 3416419

64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.     Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.

2.     Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR 
i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

3.    Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora turnieju powiatowego.

4.     W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze (również dorośli).

5.     64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

1.     Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:

        młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;

        dorosłych.

2.     Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.

3.     Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1.     Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany.

3.     W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

        wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;

        przynajmniej 1 utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;

        uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

4.     Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

5.     Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

6.     Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

1.     Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2.     Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)

3.     Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, 
        z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.

 

PRZEBIEG KONKURSU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

 

1.     W województwie lubelskim obowiązują trzystopniowe eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), powiatowe (rejonowe) i wojewódzkie. Uwaga! W niektórych powiatach eliminacje nie będą się odbywać – wówczas chętni zgłaszają się do innych, wyznaczonych placówek – lista na str. 4 regulaminu.

 

2.     Zasady udziału w turniejach powiatowych (rejonowych) ustalają ich organizatorzy.

Turnieje powinny zakończyć się do 15 kwietnia 2019  r.

Organizatorzy eliminacji powiatowych (rejonowych) są zobowiązani do przesłania protokołów i kart uczestników w nieprzekraczalnym terminie do19 kwietnia 2019  r. (Proszę pamiętać o tym, że listy zwykłe docierają do nas nawet po tygodniu od ich wysłania). Adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin,  fax. 81 53 237 75, osoba odpowiedzialna:

 

Patryk Pawelec, e-mail: recytacja.wok@gmail.com

 

Turniej Wojewódzki

Organizatorzy: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Centrum Kultury w Lublinie

Termin: 29-30 kwietnia 2019 r.

 

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12

 

Uczestnicy Turnieju Wojewódzkiego otrzymają pisemne, telefoniczne, bądź e-mailowe zawiadomienie o terminie występu.

 

       Informacji na temat Turnieju Wojewódzkiego OKR udziela:

Patryk Pawelec (WOK), tel. 81 532 42 08, tel. wew. 18 / tel. kom. 509 447 236 (godz. 9.00 – 16.00)

Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung (CK), tel. 81 466 61 51

 

UWAGA: Uczestników Turnieju Wojewódzkiego obowiązuje obecność od początku Konkursu, czyli 29 i 30 kwietnia, od godziny 10:00 (Centrum Kultury w Lublinie, Sala Czarna, ul. Peowiaków 12) gdzie odbędzie się losowanie kolejności występów oraz 2 koncerty konkursowe.

 

Przeglądy finałowe odbędą się w terminach:

      turniej poezji śpiewanej – 5 – 8 czerwca 2019 roku we Włocławku;

      turniej teatrów jednego aktora – 20 – 22 czerwca 2019 roku w Słupsku;

      turniej recytatorski i „wywiedzione ze słowa” – 12 – 15 czerwca 2019 roku w Ostrołęce.

 

Placówki kultury upoważnione do delegowania recytatorów z poszczególnych powiatów (rejonów):

1.     Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej – powiat bialski

 

64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski --------> LINK DO STRONY WOK LUBLIN
Turniej Powiatowy
Termin - 13 kwietnia 2019 r. godz.13.00
Miejsce - Klub Kultury "Scena" Biała Podlaska ul. Zygmunta Augusta 6
Zgłoszenia - do 8 kwietnia 2019 r.
Informacji udziela Anna Stanek - tel. 83 3416419

 

2.     Biłgorajskie Centrum Kultury – powiat biłgorajski

3.     Chełmski Dom Kultury – powiat chełmski

4.     Hrubieszowski Dom Kultury – powiat hrubieszowski

5.     Janowski Ośrodek Kultury – powiat janowski

6.     Krasnostawski Dom Kultury – powiat krasnostawski

7.     Centrum Kultury i Promocji – powiat kraśnicki

8.     Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie – powiat lubartowski

9.     Centrum Kultury w Lublinie – powiaty lubelski ziemski i grodzki, świdnicki

10.  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej – powiat łęczyński

11.  Łukowski Ośrodek Kultury – powiat łukowski

12.  Opolskie Centrum Kultury – powiat opolski

13.  Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie – powiat parczewski

14.  Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Kazimierski Ośrodek Kultury – powiat puławski

15.  Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji – powiat radzyński

16.  Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, Miejski Dom Kultury w Dęblinie – powiat rycki

17.  Tomaszowski Dom Kultury  – powiat tomaszowski

18.  Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie – powiat włodawski 

19.  Zamojski Dom Kultury – powiat zamojski 

 

64 OKR - 2019 - Regulamin - zobacz i pobierz

64 OKR - 2019 - Karta uczestnika Poezja Śpiewana - zobacz i pobierz

64 OKR - 2019 - Karta uczestnika - Recytacja, Wywiedzione ze Słowa - zobacz i pobierz

64 OKR - 2019 - Karta uczestnika - Teatr Jednego Aktora - zobacz i pobierz

64 OKR 2019 - Regulamin dla powiatu lubelskiego ziemskiego ... - zobacz i pobierz

 • PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

  Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

  eliminacje powiatowe - Bialskie Spotkania Teatralne

  Termin - 27 kwietnia 2019 r. godz.11.00

  Miejsce - sala widowiskowa Bialskiego Centrum Kultury  Biała Podlaska ul. Brzeska 41

  Zgłoszenia - do 17 kwietnia 2019 r.

  Informacji udziela Anna Stanek - tel. 83 3416419

  PRZEGLĄD TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH
 • 38. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI


  38 Mały Konkurs Recytatorski
  eliminacje powiatowe - Miejski Koncert Laureatów Spotkań Recytatorskich dla Dzieci
  Termin - 16 maja 2019 r. godz.11.00
  Miejsce - Klub Kultury "Scena"  Biała Podlaska  ul. Zygmunta Augusta 6
  Zgłoszenia - do 7 maja 2019 r.
  Informacji udziela Anna Stanek - tel. 83 3416419
   

  38. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
 • IV KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY „W świecie fantazji”
  IV KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY  „W świecie fantazji”
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia"

  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów

  "Przebudzeni do życia"

  Termin - 13 kwietnia 2019 r. godz.11.00

  Miejsce - Klub Kultury "Scena" Biała Podlaska  ul. Zygmunta Augusta 6

  Zgłoszenia - do 8 kwietnia 2019 r.

  Informacji udziela Anna Stanek tel. 83 3416419

  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów "Przebudzeni do życia"
 • Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”
  Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103