21 JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI

Informacji udziela: Halina Besaraba tel. 516 168 693

21 JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI
TURNIEJE POWIATOWE
16 listopada 2017 r. godz. 11.00 - Bialskie Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyńskiego,
Karty zgłoszeń należy przesłać do 9 listopada 2017 r.

na adres e-mail: scena@bckbialapodlaska.pl
Informacji udziela: Halina Besaraba, tel. 516 168 693
w Białej Podlaskiej, KK „Scena”, ul. Zygmunta Augusta 6.
 
TURNIEJ WOJEWÓDZKI
Wojewódzkie przesłuchania recytatorów odbędą się w dniach 28-29 listopada 2017 r.
w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3 od
godz. 10.00. Uczestnicy otrzymają pisemne zawiadomienie o terminie występu.
Uczestników oraz ich nauczycieli lub instruktorów obowiązuje obecność od
początku do końca trwania przesłuchań konkursowych w każdym z turniejów.
Zachęcamy do udziału w omówieniach jurorskich prezentacji konkursowych jak
również do indywidualnych rozmów z jurorami.
 
KONCERT FINAŁOWY
Wyłonieni laureaci eliminacji wojewódzkich Konkursu wystąpią w koncercie,
który odbędzie się 12 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Lublinie,
ul.. Peowiaków 12. U. czestnicy zobowiązani są do osobistego odbioru nagród
i wyróżnień podczas oficjalnego odczytania protokołu. Nieodebrane nagrody
i wyróżnienia nie będą wysyłane.

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103