Nagrodzone w Zamościu

Nagrodzone w Zamościu
 • Nagrodzone w Zamościu
 • Nagrodzone w Zamościu
 • Nagrodzone w Zamościu

Na konkurs zorganizowany z okazji Jubileuszu 70-lecia placówki przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu wpłynęło 709 prac plastycznych, 201 prac fotograficznych z 72 placówek.. W kategorii fotografia – młodzież powyżej lat 12, wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, a także innych ośrodków zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci z niepełnosprawnościami nagrody otrzymały Magdalena Pawłowska, lat 13 oraz Honorata Łukijańczuk, lat 17 z Bialskiego Centrum Kultury która też otrzymała nagrodę specjalną ufundowaną przez Panią Martę Pfeifer.

Wspierają nas

Partnerzy

 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101
 • Partnerzy 101

Sponsorzy

 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102
 • Sponsorzy 102

Media

 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103
 • Media 103